nav-left cat-right
cat-right

התקנה אנטנות לבניין חדש | אנטנה לטופס 4

התקנה אנטנות לבניין חדש | אנ...

התקנה אנטנות משותפת לבניין, אנו פועלים רבות לאחרונה להתקנה או לשדרוג מערכות אנטנות קיימות בבניינים רבים בארץ. הן לצורך קבלת טופס 4 והן על ידי ועד הבית לאחר מסירת הבניין לחזקתם. התקנה אנטנה לצורך קליטה ערוצים ישראלים באמצעות צלחת לוויין...
אנטנות | אנטנה לעידן פלוס | אנטנה חיצונית

אנטנות | אנטנה לעידן פלוס | א...

אנטנה חיצונית לקליטת שידור דיגיטלי קרקעי היום יותר מתמיד אנו מחדשים ומתקינים אנטנות פרטיות ומשותפות לתחום הדיגיטלי עידן פלוס. יותר ויותר בעלי דירות פרטיות ובתים משותפים "ערים" לטכנולוגיה המאפשרת קליטת ערוצים ישראלים ללא תלוי...

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה