nav-left cat-right
cat-right

מערכות אינטרקום | סרטי הדרכה

מערכות אינטרקום | סרטי הדרכ...

מערכות אינטרקום רבות קיימות בארץ, ומורכבות ממספר יחידות ישנם מערכות אנלוגיות המורכבות מלחצנים בפנל כניסה ומערכות דיגיטליות ואלקטרוניות. החלטנו לעשות סדר ולתת הסבר על המערכות ועל האפשריות לשדרוג המערכות הקיימות בהסבר והדרכה בסרטנים...
אינטרקום BPT עם מצלמה וקודן לבניין משותף | שדרוג אינטרקום

אינטרקום BPT עם מצלמה וקודן ל...

מערכות אינטרקום רבות קיימות בשוק, ישנה חשיבות רבה להתאים את מערכת האינטרקום לבניין.  בבניינים רבים ישנם מערכות אינטרקום הפועלת על זוג גידים. ובחלקן הגדול אינם פועלות עוד בצורה טובה לאחר שנים של עבודה. התאמת המערכת  לתשתית ישנה...
אינטרקום מצלמה

אינטרקום מצלמה...

אינטרקום מצלמה – הכוללת מצלמת צבע ccd לראיית יום ולילה, איכותית מאוד בניגוד למוצרים דומים הנמצאים כיום בשוק שאינם תומכים בראיית לילה. מקצועית ביותר בעלת זוית צפייה רחבה, אפשרות לצפות למתרחש מבחוץ לבית גם ללא יצירת קשר למוניטור. המערכת...

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה