nav-left cat-right
cat-right

אינטרקום לבניין משותף CITY LINE FERMAX

אינטרקום לבניין משותף CITY LINE...

מור תקשורת גאה להציג את אחת המערכות האיכותיות הקיימות בשוק כיום ועובד בשיתה המקובלת בעולם N+4 גידים. מערכות אינטרקום \  T.V לבתים משותפים מערכת אינטרקום אנלוגי (4+N) המשלבת מספר פנלים עם אופציה לשילוב בקרת כניסה אינטגרלית מערכת אינטרקום...
מערכות אינטרקום | סרטי הדרכה

מערכות אינטרקום | סרטי הדרכ...

מערכות אינטרקום רבות קיימות בארץ, ומורכבות ממספר יחידות ישנם מערכות אנלוגיות המורכבות מלחצנים בפנל כניסה ומערכות דיגיטליות ואלקטרוניות. החלטנו לעשות סדר ולתת הסבר על המערכות ועל האפשריות לשדרוג המערכות הקיימות בהסבר והדרכה בסרטנים...

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה