nav-left cat-right
cat-right

מסך 4.3 ' URMET צבעוני עם אפרכסת

מחיר המוצר: ש"ח

מק"ט: urmet 1750/1

רוצה עוד פרטים על המוצר?

שלח אימייל אל: moshe@morsys.co.il
או מלא את הטופס הבא:

שם מלא:

דואר אלקטרוני:

טלפון:

תוכן ההודעה:

מסך 4.3 אינץ' דו גידי למערכת אינטרקום של חבר URMET איטליה.

 * מסך TFT

* גוון לבן

* התקנה על הקיר

* חיבור 2 גידים בלבד למפענח הקומתי

* המוניטור כולל שפורפרת לדיבור

Dip Switch * הגדרת המכשיר ע"י

* תכנות מהיר ביותר

* ניתן לחבר אליו עוד 3 מוניטורים – 2 גידים כל אחד

 * ניתן לקשר אליו גם אינטרקום  סה"כ 4 גידים.

* קשר פנים ביניהם ללא תוספת ספק או מתאם

* ניתן לחבר לחצן פעמון דלת למוניטור – צלצול שונה מהבניין

* ניתן לחבר פנל דלת דירתי

* 2 ווסתי מסך

* ווסת צלצול ע"י תכנות המשתמש

* במצב צלצול כבוי – אינדיקציה של נורית

* לחצן פתיחת דלת

* נורית ביקורת לחצן פתיחת דלת

3 לחצניים נוספים *

* הלחצניים כוללים תאורה בהתאם לפעולת עבודה

3 צבעים משתנים לאינדיקציה

* לחצן מספר 1 נועד להדלקה עצמית , וקריאה לשומר

* הלחצניים משמשים גם לתכנות וגם להפעלות

* 5 סוגים שונים של צלצול לבחירת המשתמש

* בצלצול לשומר אין צורך בהמתנה – צלצול חוזר אוטומטי

אינטרקום – 1183/5

* אינטרקום שפורפרת לדיבור בלבד

* התקנה על הקיר

* צלצול אלקטרוני

* צלצולים שונים מפנל הבניין , מפנל דירתי ,מקשר פנים

* גוון לבן

* לחצן לפתיחת דלת

* אינדיקציה של לד לפתיחת הדלת

 *3 לחצניים נוספים

* לחצניים הכוללים אינדיקציה של לד

* לחצן אחד עבור קריאה לשומר

* לחצניי שירות , ניתן גם לקשר פנים

* ווסת צלצול ע"י תכנות המשתמש

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה