nav-left cat-right
cat-right


לוחץ כבלי רשת cat5...

כלי עבודה לכבלי CAT 5 ניתן לחתוך וללחוץ כבלי CAT 5, ניתן לחתוך לפי מידה את האורך הגידים לפני הכניסתו למחבר ולאחר מכן ללחוץ את המחבר עם הכבל

לוחץ תואם קורונה לטלפוניה...

תואם קורונה לוחץ כבלי טלפון לפס קורונה

לוחץ כבל RG-6/59 כחול...

לוחץ מקצועי לכבלי קואקס מתאים לכבל מסוג RG-6 RG59 קל לעבודה נוח לשימוש.  

בודק טלפון ורשת...

מכשיר בדיקה כבלים ושקעי רשת מחשבים RJ45 וחיבורי טלפון RJ11 המכשיר עובד בשיטה פשוטה מאוד על ידי סקירה קצר נתק והצגתם על ידי חיוי 8 נוריות . המכשיר פועל על ידי סוללה 9 וולט. היחידה כוללת : * יחידה ראשית בעלת נוריות ומפסק הדלקה. * יחדה משנית המתחברת...

בודק כבלים משולב לטלפוניה ו...

כלי בדיקה משולב חובה לכל העוסק בתחום התקשורת המכשיר מאפשר זיהוי כבלי טלפון ורשת ללא חיתוך הכבל, אלא על ידי חיבור צד אחד ליחידה המשדרת תדר נושא צליל ובצד השני של היחידה גלאי המזהה את הצליל. המכשיר מאתר במהירות כבלים גם אם הרשת פעילה! המכשיר...

מגלף כבלי RG6-59...

כלי עבודה הכרחי ומקצועי לביצוע קונקטורים באופן איכותי ומהיר. כלי עבודה זה מאפשר עבודה ללא ידע מוקדם מידי. יכות לבצע חיבורי קונקטורים RG6 או RG59 בשניות.

לוחץ RG45...

לוחץ מקצועי לחיבור קונקטורים RG45 לכבל רשת וחיבור. לוחץ מקצועי , איכותי מאוד, מסיבי לעבודה. לוחץ מתאים לקונקטור עם או בלי מעטפת מתכתית. ניתן לחתוך את הגידים באורך המתאים באותו מכשיר.

לוחץ כבל RG6-59...

לוחץ מקצועי לחיבורי קונקטור מסוג RG6 או RG59 לוחץ איכותי מאוד, נוח לשימוש ולעבודה מסיבית.

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה