nav-left cat-right
cat-right


מערכת הקלטה ל 4 מצלמות DVR F-Visi...

מערכת הקלטה F-Vision מערכת הקלטה עצמאית ל 4 מצלמות וכלל כניסה מיקרופון 4. תמיכה בכל המצלמות אנלוגיות, כולל מצלמה ממונעת. אפשרות צפייה מהסמארטפון, תמיכה מלאה באייפון ואנדרויד. אפשרות לכמה משתמשים עם הרשאות נפרדות וצפייה חלקית מהמצלמות. מתאים...

מערכת הקלטה ל 4 מצלמות DVR Dahua...

מערכת הקלטה Dahua מערכת הקלטה עצמאית ל 4 מצלמות וכלל כניסה מיקרופון 1. תמיכה בכל המצלמות אנלוגיות, כולל מצלמה ממונעת. אפשרות צפייה מהסמארטפון, תמיכה מלאה באייפון ואנדרויד. אפשרות לכמה משתמשים עם הרשאות נפרדות וצפייה חלקית מהמצלמות. מתאים...

מערכת הקלטה ל 4 מצלמות DVR Hikvis...

מערכת הקלטה Hikvision מערכת הקלטה עצמאית ל 4 מצלמות וכלל כניסה מיקרופון 1. תמיכה בכל המצלמות אנלוגיות, כולל מצלמה ממונעת. אפשרות  צפייה מהסמארטפון, תמיכה באייפון ואנדרויד. אפשרות לכמה משתמשים עם הרשאות נפרדות וצפייה חלקית מהמצלמות. מתאים...

DVR 4 למצלמות...

DVR הינו מערכת הקלטה דיגיטלית של וידאו, הפועלת באופן עצמאי לחלוטין לאחר שהוגדרה בהתקנה. המערכת מאפשרת לך לצפות במתרחש בכל עת בהיות במקום עצמו או דרך חיבור המערכת לאינטרנט לצפות מרחוק מכל מקום בעולם בזמן אמת! כיום הכי נפוץ להתחבר למערכת...

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה