בקר כניסה ביומטרי | שעון נוכ...

בקרת כניסה חכמה  ביותר כיום,  יכולת עבודה מגוונת הן אפשריות כשעון נוכחות והן כבקרת כניסה. בעלת יכולת עבודה במספר דרכים יחדיו: 1000  זיכרונות אצבע 1000 קודים כניסה 1000 זיכרנות לתגי כניסה. בקרת כניסה לפתיחה דלת בשילוב אצבע, קוד ותגים. זמן...