nav-left cat-right
cat-right


מודולטור | מודולטור מקצועי |...

*  מודולטור מקצועי בעל רמת סיגנל של 112db,  יודע לעבוד עם ערוצים סמוכים אחד לשני.   * רוחב סרט חרב ביותר: מסוגל לעבוד בכל רוחב התחום בין 45- 862 MHz בכל ערוץ.   * נמצא בשימוש במוסדות וקיבוצים רבים מאושר לעבודה בחברות הכבלים.     מפרט טכני: Convenient...

מודולטור ביתי לתחום BAND 1...

מודולטור ביתי הופך כל תמונת וידאו ואודיו לערוץ טלוויזה מוצר איכותי מיוצר בספרד אחריות לשנתיים! מודולטור זה יודע לעבוד על תשתית ביתית חברת יס (חיבור לווין) ניתן לחבר מצלמות אבטחה, יציאת וידאו ממחשב למצגות ובכלל, חיבור מצלמת וידאו , משחקי...

מודולטור ביתי בתחום BAND 3...

מודולטור ביתי הופך כל תמונת וידאו ואודיו לערוץ טלוויזה מוצר איכותי מיוצר בספרד אחריות לשנתיים! מודולטור זה יודע לעבוד על תשתית ביתית חברת יס (חיבור לווין) ניתן לחבר מצלמות אבטחה, יציאת וידאו ממחשב למצגות ובכלל, חיבור מצלמת וידאו , משחקי...

מודולטור ביתי לתחום UHF...

מודולטור ביתי הופך כל תמונת וידאו ואודיו לערוץ טלוויזה מוצר איכותי מיוצר בספרד אחריות לשנתיים! מודולטור זה יודע לעבוד על תשתית ביתית המחוברת הוט (חברת הכבלים) וגם על תשתית של חבר יס (חיבור לווין) ניתן לחבר מצלמות אבטחה, יציאת וידאו ממחשב...

מודולטור ביתי wide band...

מודולטור ביתי הופך כל תמונת וידאו ואודיו לערוץ טלוויזה מוצר איכותי מיוצר בספרד אחריות לשנתיים! מודולטור זה יודע לעבוד על תשתית ביתית המחוברת הוט (חברת הכבלים) וגם על תשתית של חברת יס (חיבור לווין) ניתן לחבר מצלמות אבטחה, יציאת וידאו ממחשב...

מודולטור ביתי רחב סרט wide band...

מודולטור ביתי מיועד להפוך כל תמונה וידאו ואודיו לערוץ טלוויזה. מיוצר בסין בסטנדרט גבוה מאוד! תמורה מלאה בעד המחיר! מודולטור יודע לעבוד על תשתית חברת הוט וגם על תשתית חברת יס YES. קל מאוד לתכנת את המוצר: ניתן לשנות בלחיצת כפתור על תדר ותדר...

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה