nav-left cat-right
cat-right


סוללות חלופיות למחשב נייד...

ניתן לפנו אלינו עם דגם המחשב או דגם הסוללה ונדאג עבורכם לסוללה מקורית או  חלופי למחשב הנייד במחיר מנצח. אחריות מלאה ל6  חודשים על כל סוגי הסוללות  הנמכרים מאיתנו.

ספק מתח חלופי למחשב נייד...

ניתן לפנו אלינו עם דגם המחשב או ספק המתח הרצויי ונדאג עבורכם לספק חלופי למחשב הנייד במחיר מנצח. אחריות מלאה עבור הספקים הנמכרים מאיתנו. ניתן להשיג  Switching Adapter לרוב הדגמים הקיימים בארץ בהספקה מדיית

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה