nav-left cat-right
cat-right

מערכות הקלטה DVR

מערכת הקלטה ל 4 מצלמות DVR F-Vision

מחיר: 980 ש"ח

מערכת הקלטה F-Vision עצמאית ל 4 מצלמות וכלל כניסה מיקרופון 4.
בתמיכה מלא בסמארטפון

מערכת הקלטה ל 4 מצלמות DVR Dahua

מחיר: 1050 ש"ח

מערכת הקלטה DVR Dahua עצמאית ל 4 מצלמות וכלל כניסה מיקרופון1, אפשרות לצפייה באמצעות סמארטפון איכות מעולה

מערכת הקלטה ל 4 מצלמות DVR Hikvision

מחיר: 1100 ש"ח

מערכת הקלטה Hikvision מערכת הקלטה עצמאית ל 4 מצלמות וכלל כניסה מיקרופון 1. צפייה נוחה במכשירי סמארטפון

DVR 4 למצלמות

מחיר: 990 ש"ח

DVR הינו מערכת הקלטה דיגיטלית של וידאו, הפועלת באופן עצמאי לחלוטין לאחר שהוגדרה בהתקנה.פרטים נוספים בקרו באתר

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה