nav-left cat-right
cat-right

ספקי כח וסוללות למחשבים ניידים

סוללות חלופיות למחשב נייד

מחיר: ש"ח

שיווק סוללות לרוב המחשבים הניידים בקיימים בארץ במחיר מנצח באחריות מלאה

ספק מתח חלופי למחשב נייד

מחיר: ש"ח

מור תקשורת מבצעת שיתוף פעולה ביבוא ספקי מתח חלופיים זהים למקור עבור מחשבים ניידים רבים ניתן לפנו אלינו עם דגם המחשב או ספק המתח הרצויי ונדאג עבורכם לספק חלופי למחשב הנייד במחיר מנצח.אחריות מלאה עבור הספקים הנמכרים מאיתנו.

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה