nav-left cat-right
cat-right

התקנה אנטנות לבניין חדש | אנטנה לטופס 4

התקנה אנטנות משותפת לבניין, אנו פועלים רבות לאחרונה להתקנה או לשדרוג מערכות אנטנות קיימות בבניינים רבים

בארץ. הן לצורך קבלת טופס 4 והן על ידי ועד הבית לאחר מסירת הבניין לחזקתם.

התקנה אנטנה לצורך קליטה ערוצים ישראלים באמצעות צלחת לוויין או אנטנה לקליטה עידן פלוס

ואנטנה FM לקליטה ערוצי רדיו.

קבלנים רבים בארץ מזמינים מערכות קליטה והפצה שידורי אנטנה כחלק מעמידה במפרט טופס 4 באותו עיר, אנו מצבעים את ההתקנה בהתאם לדרישות התקן.

לאחר ביצוע העבודה אנו מעברים את המערכת בבדיקות מכון התקנים הישראלי או לחילופין על ידיי  חברת איזיטופ המוסמכת לבצע בדיקות מסוג זה.

ישנם מספר אפשריות להתקנה מערכת בהתאם לדרישות התקן, האחת התקנה צלחת לוויין ואנטנה FM משולבת כמערכת אחת. התקנה על גג הבניין של מערכת הקליטה, ובקומה האחרונה של הבניין מבצעים התקנה מערכת מיני מוקד הממירה את שידור הלוויין מדיגיטלי לאנלוגי (שידור הערוצים האנלוגי הופסק בישראל ובמקומו משודר ערוצים בצורה דיגיטלית המחייבים ממיר בכל טלוויזיה או ממירים מובנים במכשיר הטלוויזיה – עידן פלוס). את השידור מהצלחת לוויין, אנו מגברים ומתכננים מערכת הפצה בהתאם למספר הקומות באותו מבנה ובהתאם לכמות הדיירים. כך שכל דייר יכול להתחבר לאנטנה  ולצפות בערוצים ישירות מהצלחת לוויין או לבחור חלופה בתשלום לדוגמה הוט או יס, בכל שלב יוכל לחזור ולהתחבר למערכת בבניין בכל עת שיחפוץ.

דוגמה של מערכת משולבת צלחת לוויין ואנטנה FM

התקנת צלחת לבניין הכוללת אנטנה FM

מוקד לבניין משותף בכל שאלה נשמח לעמוד לרשותכם

 רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה