nav-left cat-right
cat-right

ערוצי HD | 3D בלווין

ערוצי HD בלווינים:

כיום, קיים מספר רב של ערוצים אשר החלו לשדר בפורמט HD החל משנת 2010, ניתן לראות כיצד כמות הערוצים הכפילה את עצמה יחסית לשנה שעברה. בנוסף, חלק גדול מערוצי HD לא ניתן לקבל כיום בחברות הכבלים או בחברת YES.

רוב הערוצי משודרים בלווין הינם ערוצים חופשיים ללא תשלום, ומשודרים באופן חופשי

הערוצים בלווין עלולים להתשנות מעת לעת, אין אנו אחראים על הערוצים ואו על התוכן

 

רמת איכות התמונה בערוצים אלו גבוהה ולכן נוצרת חוויה לצופה בכל ערוץ וערוץ.

בהמשך, מפורט הסבר מעמיק יותר על השיטה HDTV כולל סרטי הדרכה וצפיה בערוצים המשודרים בלווין.

שידורי high definition teleision – HDTV מה היא?

רמת איכות צפייה , בעלת הפרדה גבוהה, אשר מעניקה רמת איכות משופרת ומדיויקת של פרטים עד פי ארבע משידור לוויני רגיל. התמונה ופס הקול בעלי איכות מדהימה…עד למצב שלא ניתן לחזור לאחור ולצפות באיכות אחרת…

כיום, ישנם שני תקני שידור עיקריים להפרדה גבוהה המוכרים כ 1080i ו 720p.

הכוונה היא כי קיימים מספר הקווים האופקיים בכל תמונה (ה frame ) האותיות i p  מתיחסות progressive מתקדם, או interlaced משולב . שיטה זו מצמצמת את רוחב הפס הנחוץ להעברה אות תמונה, תוך שמירה על איכות התמונה גבוהה.

 אתר המרכז את כל שידורי HD בלווין

אתר נוסף לפי לווינים המרכז את שידורי HD בלווין

ניתן לראות את רשימת הערוצים שונים, בשפות שונות,תדר השידור  ועוד…

לנוחיותכם, הוספנו סידרת סרטונים הבאים להסביר מעט יותר …
 
 

הצגת ערוצי HD מתוך הלווין האירופי:

 

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה