nav-left cat-right
cat-right

מצלמות אבטחה

מצלמות אבטחה

בשנים האחרונות גל האלימות והפשע הולך ושוטף את הארץ לרוחבה ואורכה.  camera s-380

עומס התיקים והתלונות על הפשע בישראל גדול והתעצם לאין שיעור, בכל מקום, בכל רגע.

הדרך הטובה ביותר להתרחק את ביצוע הפשע הוא בעזרת הרתעה מכוונת, ברורה ומוחשית!

מצלמות אבטחה אשר מתעדות בכל רגע ובכל שעה את המתרחש בדבר היקר עבורכם.

מצלמות אבטחה  מביאות שקט נפשי ובכך לשמור על ביטחונכם ועל רכושכם!

לאחרונה הוכח יותר מכל בתים בעלי מצלמות אבטחה נפרצות פחות!

הוכח כי קיימת ירידה ניכרת בפריצות לבתים בהן מותקנות מצלמות אבטחה לעומת בתים אשר לא מותקנים גם בתים אשר בהן קיימת מערכת אזעקה פעילה בבית!

* הוכח כי בבתי ספר, גני ילדים,  במקומות ושטחים ציבוריים – בהן  הותקנו על ידיי הרשויות, מצלמות אבטחה מדווחות על ירידה באלימות ובפגיעה ברכוש.

לכן מה שטוב לאחרים – בטוח שטוב גם עבורך !!!!

התקנה מצלמות אבטחה אינם דבר יקר כמו שחושבים ואינם מכער את הבית,

מערכת אבטחה יכולה לנוע בין 2000 – לבין 4000 ש"ח בלבד בממוצע.

מצלמות אבטחה מאפשרות כמו כן לראות מרחוק במתרחש בנכס, בבית ובמשרד

באמצעות חיבור לאינטרנט בכל סלולרי חכם ובכל מחשב בכל מקום בעולם.

יש צורך להתייעץ עם איש מקצוע על מנת להתאים את המערכת לצורכיכם,

יש צורך להתאים את המצלמות לתנאי הסביבה, כמה מצלמות יכולות לאפשר בטחון היקפי עבורך.

יש לקחת בחשבון את המרחק בין המצלמה לבין השטח המצולם לראייה טובה ביום ובלילה.

יש צורך להתאים את סוג  ה- DVR (יחידת הקלטה עצמאית) ואת גודל הכונן הקשיח השומר על החומר המצולם.

מור תקשורת בעלת ניסיון רב בתום זה,

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

 

 

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה