nav-left cat-right
cat-right

סיבים אופטים | הפצה אופטית

מור תקשורת מתכננת ומבצעת מערכות תקשורת חכמה, להפצת שידורים לבתי החברים על גבי סיבים אופטים.

המערכת יכולה להעביר את כל חבילת השידורים של חברת YES וחברת הוט או מוקד שידורים עצמאי לכלל בתי החברים בקיבוץ.

ניתן לתכנן מערכת אחת על גבי רשת הסיבים –  בנוסף לשידורי יס  ניתן לתכנן  רשת אינטרנט פנימית להעברת תקשורת נתונים במהירות של 1 גיגה, אינטרנט חיצוני, טלפוניה IP ועוד.

למערכת זו ישנם יתרונות רבים, איכות  ללא פשרות.

ניתן לשלב את המערכת, על המערכת הקואקס הקיימת ולהביא את השידור מהמוקד אל השטח ללא ירידה באיכות.

ישנה אפשרות לשלב על המערכת הזאת את חבילת הערוצים של חברת הכבלים כולל מערכת הכוללת ערוץ חזור, וכל זאת על אותה הרשת עצמה.

רכזי תקשורת פנו אלינו לקבלת פרטים נוספים.

 

 רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה