nav-left cat-right
cat-right

הדרכה חיבור WiFi USB Dongle במקלטי| Innova 7110

 אחת הפונקציות  במקלטי INNOVA 7110  HD היא חיבור  אלחוטית בשיטת WiFi

במקום להעביר כבל רשת ניתן להתחבר אל הראוטר אלחוטי באמצעות  WiFi USB Dongle כל שצריך לעשות זה את הפעולות הבאות:

  1. חבר את ה- WiFi USB Dongle לכניסת ה- USB שבגב הממיר (מומלץ לחבר את ה- USB HUB המצורף לערכה על מנת ליהנות מעוד אפשרויות כדוגמת הקלטה, גלישה באינטרנט וכו….).
  2. הוצא את השקע מהחשמל, המתן מספר שניות וחבר את השקע לחשמל שוב כל זה בזמן שה- WiFi Dongle מחובר לכניסת ה- USB של מקלט INNOVA.
  3. לחץ בשלט Menu – Network Settings – ושנה את השורה הראשונה מ- Ethernet ל- WiFi.
  4. רד שורה עם השלט ל- DHCP ושנה ל- ON.
  5. שים לב שאכן מתקבלת כתובת IP בשורה מתחת.
  6. לחץ על הכפתור הכחול שבשלט – AP Scaning.
  7. זהה מתוך הרשימה את ה- AP שלך ולחץ OK  להתחברות (שים לב- יתכן שתדרש להכניס קוד נעילה באם הגדרת קוד נעילה ל- AP שלך) במידה ויש סיסמה יש להכניס את הסיסמה בשורה המתאימה.
  8. באם התחברת- לחץ EXIT בשלט ליציאה.

 

שים לב – ה- WiFi USB Dongle של חברת GETTER-COM מסוג KEEBOX הותאם במיוחד לממירי INNOVA HD והוא עובד מצוין, אין הבטחה לסוגים אחרים שיעבדו, אם כי ייתכן מאוד שכן.

 

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה