nav-left cat-right
cat-right

הפעלת DVBT USB Dongle במקלטי | INNOVA 7110

למקלטי Innova ישנה אפשרות להוספה מתאם DVBT USB ולצפות בשידורי הטרסטריאל ישירות למקלט

כל שצריך לעשות זה לחבר מקלט USB ( מתוך רשימה שצירפנו מטה) שכזה לכניסת ה- USB שבגב הממיר,

להיכנס לתפריט הראשי ולראות שהתווספה שורה של סריקה טרסטריאל (Terrestrial Search),

 יש לסרוק ובאם הקליטה מספיק טובה ניתן לצפות בשידורים אלו דרך הממיר.

שים לב!

  • באם בסריקה לא נמצאו ערוצים יש "לשחק" עם האנטנה ולבצע סריקה מחדש עד שערוצים יקלטו.
  • ניתן לרכוש אנטנה פנימית\חיצונית מתואמת לתדרי הטרסט ריאל.
  • לא כל סוגי מקלטי ה- DVBT USB נתמכים, ראה את הרשימה מטה, באם יש לך כמות גדולה שתרצה שהמכשיר יתמוך בה, העבר אלינו דוגמא עם דיסק ההתקנה ואנו נפתח תוכנה מיוחדת בשבילו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימה המתאמים המתאימים לעבודה עם ממיר Innova

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה