nav-left cat-right
cat-right

ממיר INNOVA 7110 | הדרכה ממיר

שינוי תפריט רגיל לתפריט איקונים

תפריט תצוגה אייקונים , מראה צעיר ומרשים ביופיו נוח וקל לעבודה המשתמש. ניתן לשנות את התפריט בצורה פשוטה וקלה.  מתאים למכשירים בעלי תוכנה מגירסה 2.09.85V ומעלה. רוב המכשירים המשווקים דרכנו נמצאים בגריסאות מעל גירסה זאת. אז אך עושים את פעולה זאת? הסבר מלווה בתמונות שלב אחרי שלב.

  הצגת תפריט חדש מול ישן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אך מבצעים את השינוי הזה? פשוט מאוד

1. לחץ על כפתור ה Menu נכנסים ללשונית Display Setting ומשנים את מצב התצוגה  ב Default Menu Type על ידי הזזה של חצים ימינה או שמאלה

כעת יש לצאת מה Meun ולהכנס שוב האיקונים יופיעו על המסך.

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה