nav-left cat-right
cat-right

Free TV+ | innova 7110

Free TV+     

עוד דרך נחמדה מאפשרת לצפות חינם בתוכן אינטרנטי כמו  YotTube ועוד תכנים חינמיים מאתרי אינטרנט שונים כגון: אתרים דוקומנטריים ועוד.

אחת התכונות החזקות ביותר בפונקצית FREE TV+ זאת. בנוסף מאפשרת להקליט או לשמור את התוכן במהלך הצפייה או בבחירה.

מבחר תוכן אינטרנטי כגון: YOUTUBE, EARTH TOUCH, SVT PLAY, FASION TV ועוד תכנים שמתווספים כל הזמן מכל העולם.

אך זה עובד:

  • הוספת ערוצים ע"י הוספת קבצי Addons , הממיר תגיע עם תוכנת הממיר Innova 7110.
  • לא צריך לחבר התקן USB במהלך הצפייה אלא רק כשמוסיפים ערוצים ע"י קובץ Addon.
  • ניתן להוסיף למועדפים וניתן לחלק לקטגוריות.
  • בקרוב- היצרן ישלח עוד תכני אינטרנט ישירות למכשיר של כל לקוח וניתן יהיה להוריד בקלות מהממיר.

 כמו כן ניתן לצפות חבילות בתשלום לדוגמא  חבילת Show-Time  בתשלום דרך ספק התוכן הרשמי ובלעדי בישראל , פרטים ניתן לפנות אלינו.

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה