nav-left cat-right
cat-right

תקנון

כל הזכויות שמורות, אין להעתיק או לשכפל פרטים או תמונות מהאתר ללא אישור בכתב!

מור תקשורת נוהגת סחר הוגן.

* מור תקשורת עוסקת בתחום התקשורת שנים רבות במתן שירות  ללקוחות פרטיים, קיבוצים, מוסדות ומשרד הביטחון.

* מור תקשורת אינה מספקת שירותי תוכן כדוגמת חברת הכבלים הוט או YES.

  למען הסר ספק אין אנו אחראים, מחזיקים ואו מנהלים שרותי תוכן, כל אחד יבחר לעצמו את ספק התוכן העונה על צרכיו.

* אין אנו אחראים על שינויים בערוצים המשודרים בלווין כגון: הוספה או הורדת ערוצים.

   שינוי בערוצים יכול להתרחש בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

   ניתן לקבל יעוץ טלפוני ללא תשלום על מנת להתעדכן בשינויים, ניתן לקבל שירות טכנאי על

   מנת לבצע את השינוי הנחוץ (במידת האפשר) בבית הלקוח בתשלום עבור השירות.

מערכות תקשורת שנרכשו במבצע – לא ניתן לבטל את העסקה לאחר ההתקנה.

* התקנת שבוצעה והמזמין ירצה לבטל את העסקה- יהיה על המזמין לשלם את מחיר ההתקנה ומחיר הפירוק

   פחת על הציוד שאינו חדש יותר ואת עלות הציוד שלא ניתן לפרק כדוגמת כבלים בסיסיים.

* כל הציוד שנרכש ממור תקשורת יהיה בבעלות מור תקשורת עד לפירעונו המלא של התשלום.

* ציוד אשר טופל על ידי מתקינים שלא מורשים מטעם מור תקשורת – תוסר האחריות הן להתקנה והן לציוד.

* בכל מקרה של התדיינות בבית משפט – בית המשפט יהיה בחדרה.

* איכות הקליטה עלולה להשתנות בהתאם לשינוי מזג האוויר בעת מזג אוויר סוער איכות הקליטה עלולה להיפגע  

   ואף להביא להפסקה ברצף השידור, אך תחזור לקדמותה באופן אוטומטי לאחר מכן.

 סיבה זאת לא תהווה עילה לביטול עסקה. 

* אין אנו אחראים למוצר אם נעשה בו שימוש לא נכון לדוגמא מחיקת ערוצים או עדכון תוכנות.

* אחריות על הציוד אשר נרכש כגון: מצלמות, DVR, ממירים, קודנים, מסכים, טלווזיות וכדומה.

  אחריות לשנה (אלה אם צויין אחרת) על ידי היבואן הרשמי, במעבדה מטעמו.

  אחריות על ההתקנה בבית לקוח הינה לתקופה של שנה מיום ההתקנה.

* אין אנו אחראים לנזק שיגרם על ידי פגעי מזג האוויר כגון: ברקים רוחות עזות רטיבות מתח גבוה וקצרים.

* בשום נסיבות לא תחול על מור תקשורת ואו מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר או עקיף דמי נזיקין עונשים, ואו כל

   נזק מקרי מיוחד ואו כל נזק אחר מכל סוג. הן בגין מחירים ואו מפרט טכני המצויין באתר העלול להשתנות ללא

   הודעה מוקדמת על ידי היבואנים.

 

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

  מור תקשורת

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה