nav-left cat-right
cat-right

עזרים

עדכון תוכנות לממירי לווין

הדרכת ממירים

סריקה ערוצים לפי סוג ממיר לווין – רוב הממירים הקיימים בארץ

קוד מסטר לממיר לווין

חוברת הדרכה לVisionNet FS-3100

 

תוכנות עזר לעבודה

תוכנות עבודה לממירי Innova HD וממירי visionnet HD
הוראות הרכבה לצלחת 1.2 מטר תוצרת טאקאל
 הוראות הדרכה לקודנים

* הוראות הדרכה לקודן KD-11

* הוראות הדרכה לקודן ADOR5  דף 1     דף 2

* הוראות הדרכה לקודן PK-7      דף1     דף 2  מקור נוסף

* הוראות הפעלה לקודן CL-8A ויסוניק

* הוראות הפעלה ל PK-11

* הוראות הפעלה ל PK-12

 טבלת חיבורים אינטרקום

הוראות הפעלה לפנל PWK-1000

הוראות הפעלה ל E code

הוראות הפעלה ל K 1010  X code

הוראות הפעלה ל PAL 101

הוראות הפעלה ל PAL 102

הוראות הפעלה ל PAL 102 DRT

הוראות הפעלה ל PAL 202

הוראות הפעלה PAL 102 KTV

הוראות הפעלה ל ARENA / COM 50

הוראות הפעלה ל ARENA / COM 50 MULETI

הוראות הפעלה ל CAM 20

הוראות הפעלה ל MULTI TIMER

הוראות הפעלה ל X-TEL

 הוראות הפעלה למרכזיה MAX 208/308

הוראות שימוש ל מרכיזה MAX 208

הוראות תיכנות מרכזיה  MAX 208/308

 

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה