nav-left cat-right
cat-right

ציוד מדידה

מור תקשורת עוסקת בהשכרה ומכירה ציוד מדידה RF יד שניה

ניתן לשכור צב"ד לתקופה קצרה וארוכה החל מחודש ימים.

מכשירי מדידה כגון:

  • Spectrum Analyzer
  • spectrum-analyzers1
  • Network Analyzer

network-analyzer

  • Signal Generator
  • signal-generator
  • Power Meters

power-meters

רשימה של צב"ד למכירה

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה