nav-left cat-right
cat-right

רשתות תקשורת | לכבלים ולווין

התקנה ושירות לרשתות תקשורת בכבלים ולווין למוסדות וקיבוצים.

מור תקשורת עוסקת שנים רבות בהתקנה שירות ותחזוקה רשתות בכבלים ולווין,

מתן שירות שנתי לקיבוצים, מושבים קהילתים ומוסדות בכל הארץ.

החזקת צוותי שירות למתן פתרונות שבר (תקלה מידיית), 364 יום בשנה.

מפרט פעולותינו בתחום התקשורת:

תיכנון והקמת מערכות תקשורת בכבלים.mux
 • ביצוע איזון בין כל ערוצי מוקד שידורים, תחזוקה חצי שנתית וכיוון מגברי הרשת.
 • הרחבת שכונות חדשות לרשתות כבלים לתחום 862Mhz, עם או בלי ערוץ חזור.
 • תכנון והפצת רשתות על גבי אופטיקה וכבלים לתקשורת: טלוויזיה בכבלים,לווין ותקשורת מחשבים.
 • שדרוג מערכות קיימות להעברת כבלים ולווין על אותה רשת.
 • תכנון, הקמה וביצוע מערכת הפצה כולל מוקד אנלוגי, ומוקד דיגיטלי מנוהל (לפי דרישה) לשידורי טלוויזיה על רשתות כבלים.
 • הקמת מוקדים אנלוגים ומוקדים להעברת מאות ערוצים בפורמט דיגיטלי, כולל ממירים דיגיטלים עם אופצית הצפנה ושליטה מרחוק.
 • התקנת אנטנות לקליטת שידורים אנלוגים ודיגיטלים קרקעים.
 • התקנה ותחזוקת רשתות תקשורת בקיבוצים ומוסדות, בתי אבות, מלונות ועוד.
מקצוענות טכנית וניסיון מעל 18 שנה.

 • הקמת פרוייקטים בחו"ל.
התקנה ושרות לצלחות לווין וכבלים – בקיבוצים ומוסדות ופרטיים


ניהול וליווי פרויקטים :
 • בדיקה מקצועית של מכלול הטכנולוגיה המוצעת.
 • בדיקת מפרט הציוד והתוכניות לביצוע בטרם תחילת העבודה.
 • ליווי מהלך ביצוע העבודה, בדיקה ואישרור לאחר ביצוע העבודה לעומת התוכניות
  כגורם מקצועי מטעם הקיבוץ מול הצעות של קבלני יס או הוט.
רכזי תקשורת בקיבוצים ובמוסדות – אנחנו כאן בשבילכם בכל עת!

לפרטים: 0542270124  0524234855רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה