מערכת אינטרקום דיגיטלי לבנ...

מערכת אינטרקום דיגיטלית לבניין קטן מ -4 ועד 32 דירות.  המערכת אמינה מאוד ומתאימה לעבודה ללא תקלות לאורך שנים. ניתן להתקין את המערכת על גבי תשתית קיימת במידה ויש תשתית כזאת (בניין בשדרוג) לחילופין ניתן להעביר תשתית דו גידים חדשה במקומות...