חידושים בשידורי פס רחב בלוי...

כתבות > לווינים חידושים בשידורי פס רחב להפצה באמצעות לווייני תקשורת בשנת 1962 שודר לראשונה אות טלוויזיה מאירופה לצפון אמריקה באמצעות לוויין Telstar. מאז אותו שידור היסטורי, עברה הטכנולוגיה כברת דרך משמעותית המאפשרת היום לשדר אלפי ערוצי...