קשת | לווינים...

רבים שואלים אותנו היכן נמצא לווין זה והיכן נמצא לווין אחר. מה זה קשת הלווינים? אך ניתן לראות היכן יושב הלווין ? האם ניתן לקלוט לווין מסויים? חשבנו לנכון להמחיש זאת על ידי תמונה ויזואלית, המתארת את קשת הלווינים בשמיים. תרשים קשת הלווינים...