nav-left cat-right
cat-right

אנטנות ומגברים לעידן פלוס

אנטנה חיצונית

מחיר: 250 ש"ח

אנטנה חיצונית מעולה לקליטה ערוצים דיגיטלים קרקעי במקומות בהן רמת הקליטה נמוכה מאוד.

אנטנה מוגברת לקליטה עידן פלוס

מחיר: 380 ש"ח

אחת האנטנות הטובות ביותר שהגיעו לארץ! אנטנה בעלת הגבר עצמאי של 21 דיבי!

אנטנה מתאימה לעבודה בבתים משותפים, בבתים פרטיים כדי לאפשר קליטה גם במקומות בעייתיים ביותר!

אנטנה לעידן פלוס

מחיר: 270 ש"ח

אנטנה לקליטה ערוצי עידן פלוס עושה את העבודה ברוב המקומות בארץ מתאימה לבתים פרטיים ובתים משותפים.

מגבר אנטנה לבניין גדול | מגבר 40 db

מחיר: ש"ח

מגבר אנטנה לבניין מגורים, בעל הגבר משנה עד 40 דיבי, מתאים להפצה ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים לקליטה עידן פלוס.

מגבר בעל שני יציאות שוות לחלוקה סימטרית של הבניין.

מגבר אנטנה לבניין | מגבר יציאה אחת 24 db

מחיר: 480 ש"ח

מגבר לאנטנה משותפת להגברת קליטה עוצמת הקליטה, מתאים מאוד לערוצי עידן פלוס כבלים ועוד. מגבר בעל הגבר של 24 דיבי.

מגבר אנטנה לבניין ‏| מגבר 24 db שני יציאות

מחיר: 480 ש"ח

מגבר אנטנה להגברה הקליטה עידן פלוס וכבלים, מתאים לבניין קטן ולבתים פרטיים.

אנטנה חיצונית מוגברת

מחיר: 350 ש"ח

אנטנה תוצרת אירופאית מיועדת לתחום הדיגיטלי בהן רמת הקליטה נמוכה מאוד. האנטנה כולל הגבר פנימי

אנטנה פנימית מוגברת

מחיר: 80 ש"ח

אנטנה פנימית מוגברת בעלת הגבר של 1 דיבי לקליטה עידן פלוס

אנטנה FM

מחיר: 280 ש"ח

אנטנה FM מקצועית ואיכותית 360 מעלות . תחום עבודה  FM Antenna Frequency 88-108 MHz האנטנה מתחברת לעמוד צול וחצי ובעזרת כבל RG-6 אל מקסר אלקטורני או שקע FM בנק' חיבור בבית החיבר אל אנטנה נעשה על ידי F קונקטור. תוצרת ארופאית בעלת אחריות יצרן לשנתיים. נתונים טכנים:

אנטנה פנימית

מחיר: 150 ש"ח

אנטנה UHF לקליטה ערוצים הדיגיטלים,
מיועדת בעיקר למקומות בהן רמת הקליטה גבולית

מגבר אקטיבי לאנטנה

מחיר: 150 ש"ח

מגבר אקטיבי לאנטנה חיצונית להגברת הקליטה מגבר זה מיועד עבור האנטנות שאנו עובדים לחיבור בניינים וכמות משתמשים גדולה.

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה