nav-left cat-right
cat-right

צלחות לווין | צלחות אזור אשדוד והדרום

מור תקשורת פועל באיזור אשדוד והדרום במשך שנים רבות, הן במגזר הפרטי והן בקיבוצים ומוסדות רבים, בסיסים צבאים.

התקנת צלחת לווין פרטית הינו הפתרון הנכון והזול ביותר לרוב סוגי האוכלוסייה ללא תשלום חודשי וללא התחייבות כלשהיא לחברות הכבלים השונות.

אחד הלווינים המותקנים באיזור זה הינו הלווין הארופאי  "הוטברד"  מספר ערוצים בשפה הצרפתית.

לווינים נוספים הינם : הלווין המצרי והלווין עמוס, המאפשרים קליטה של  18 ערוצים בשפת האנגלית וכן ערוצים רבים בשפת הערבית.

אולכוסיה נוספת הינה דוברי השפה הספרדית, אחד הלווינים האיכותיים הינו Hispasat המשדר ערוצים בשפה הפורטוגזית והספרדית.

לווין זה מצריך צלחת לווין בקוטר 1.80. לאחרונה עלה  לווין נוסף, אשר מאפשר קליטת חלק מהערוצים אלו באמצעות צלחת לווין בקוטר 1.20.

 

 

 

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה