nav-left cat-right
cat-right

ממיר עידן פלוס T2 הטוב ביותר

אנו במור תקשורת ערכנו בדיקות מעמיקות למספר רב של דגמים בעיקר לממירי עידן פלוס בתקן T2

בתקן זה יפעלו ערוצי עידן פלוס הקיימים כיום באוויר וערוצי עידן פלוס העתידיים שאמורים להכנס בהתאם להחלטת משרד התקשורת.T2629

ישנם שני דגמים של ממירי עידן פלוס מומלצים על ידינו מאותו יצרן!

מגיעים לארץ תחת שני יבואנים שונים האחד נקרא 2629 T2 והשני של חברת סקאל T2

שני המכשירים מעולים בפורמט HD איכותי גבוהה מאוד בעלת יציאה 1080 HDMI

טיונר רגיש מאוד ולכן רמת הקליטה הנדרשת עבור עבודה תקינה ללא תקלות היא נמוכה ממכשירים אחרים שנדבקו – יתרון גדול!

ניתן לבצע הקלטה PVR על התקן חיצוני (כולל הקלטות עתידיות עד שבוע ימים מראש)

צפייה בסרטים בפורמט MKV DVIX AVI

השמעת קבצי מוזיקה MP3

הצגת תמונות JPG

מתואם לדרישות משרד התקשורת והרשות השנייה לשידורי רדיו וטלוויזה.

וכמובן מפרט בעברית

בכל זה בעלות של 200 ש"ח בלבד

ניתן לבצע הזמנה כאן (לציין אם צורך בטכנאי)

אנחנו כאן בשבילכם , ניתן להזמין טכנאי לבתכם להתקנת הממיר בעלות של 100 ש"ח בלבד.

מור תקשורת אחריות ושירות מבית טוב.

 

 Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה