nav-left cat-right
cat-right

אינטרקום לבניין דו גידי urmet

מערכת אינטרקום חדשה תוצרת איטליה, המערכת באה לתת מענה להחלפה מערכות אינטרקום ישנות הקיימות בארץ או התקנה מערכת חדשה. המערכת יודעת לעבוד על תשתית קיימת בבניין ועושה שימוש חכם ונבון בתשתיות על מנת לחסוך כסף רב בעת החלפת מערכת אינטרקום.

מערכת תוצרת איטליה URMET ITALY חברה בעלת שם עולמי פועלת שנים רבות בארץ ובעולם!

המערכת פועלת על זוג גידים בלבד  2VOICE

המערכת יודעת לעבוד עד 4096 דירות ועד 16 כניסות

ניתן להוסיף עמדת שומר עם מסך ללא צורך במחשב.

אפשרות בחירה של מסך בכל דירה ודירה בין 4.3 אינץ'.

לכל פנל אפשרות לחבר עד 4 מצלמות לפנל

כל פנל בעל 2 ממסרים לפתיחת דלת

אין צורך בהוספת ספקי מתח בקומות

יתרון גדול : קצר בדירה משבית אך ורק את הקומה עצמה ולא את שאר הקומות, כך שהמערכת ממשיכה לעבוד במקרה של תקלה בדירה.

לכל דירה ניתן להתקין עד 4 מכשירים

חיבור פעמון דירתי

אפשרות למיתוג לבית חכם של חברת YOKIS למכשיר ללא שפורפרת.

קשר פנימי בדירה בין המסכים

קשר פנימי בין הדירות בבניין (בתכנות מראש)

אפשרות להוספה מתאם טלפון אינטרקום

בחירה בין 5 סוגי צלצולים שונים לכל מכשיר.

שליטה על גובה הצלצול ובחירה בהשתקה.

צפייה במצלמות הבניין מכל מסך בדירה.

אפשרי לבחור בין סוגי 3 פנלים

panel urmet tahcpane dogi urmet 1panel urmet nerosta

 

 

 

 

 

 

מפרט טכני לפנל האמצעי :

* פנל כניסה ראשי מותאם לתנאי חוץ , פנים

 * בפנל מדגם Sinthesi ניתן להתקין על הקיר ואו שקוע בקיר

* בפנל מדגם Sinthesi ניתן להתקין פנל דיגיטלי הכולל צג

* בורג מיוחד למניעת פתיחת הפנל

* ניתן להתקין פנל דיגיטלי עם לחצניים – עד 64 לחצניים

* שילוב באותו בניין , פרויקט מגוון פנלים , דיגיטליים ואנלוגים

2 כיתוב בעברית *16 LCD * הפנל כולל צג

* עוצמה , וצלילות שמע גבוהה

* ווסת עוצמה למיקרופון

* ווסת עוצמה לרמקול

* ניתן לתכנת עד 4200 שמות בצג הפנל

ממכשירים ניידים אנדרואיד Bluetooth * ניתן לתכנת באמצעות

* ניתן לתכנת שמות באופן ישיר דרך מקשי הקיבורד

* כל המקשים מוארים תמידית

* ניתן להגדיר לכל משפחה ( שם ) קוד פתיחת דלת

* ניתן להגדיר עד 100 קודים ציבוריים

* צלצול לדירה לפי שם

* צלצול לדירה לפי מספר דירה

* צלצול לשומר לפי שם , מספר

* צלצול לשומר ע"י לחיצה על 2 מקשיים בו זמנית

* הגדרת פתיחת דלת אוטומטית לפי זמנים , ויום , ( עבור דוורים )

2 ממסרים , לפתיחת דלת , ושער ( עד 90 שניות ) *

* מתחבר לפנל מצלמה ( לגו )

* כניסה למצלמה חיצונית נוספת

* כניסה לממתג 4 מצלמות נוספות

 

אפשרות בחירה של מסכים 4.3  ואפכסת:

montor urmet 4.3 miro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monitor 4.3 urmet 4.3 free

 

 

 

 

 

 

monitor 4.3 free tuht gelass

 

 

 

 

 

 

 

 

afarkeset dogidi urmet

 

 Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה