nav-left cat-right
cat-right

החלף אינטרקום לחצנים לפנל אינטרקום עם קודן

החלף אינטרקום לחצנים לפנל א...

חדש החלפת פאנל הכניסה הישן לפאנל אלקטרוני מרשים ביופיו!    לאחר שנים של עבודה עם לחצני האינטרקום הרגילים, שלרוב מתקלקלים ואינם יוצרים צלצול אל הדירות. השמע והדיבור לא ממש עובד בצורה טובה. נמצא פתרון חכם ויפה, המתאים לעבודה על רוב המערכות...
אינטרקום לבית | אינטרקום לבית פרטי

אינטרקום לבית | אינטרקום לב...

אינטרקום לבית מאפשרת גישה לדלת כניסה כיחידה עצמאית או כמערכת משולבת על קווי הטלפון.   מערכות אינטרקום עם מצלמה לבית פרטי   אינטרקום לבית פרטי הינו המקנים ביטחון. קיימת אפשרות  למערכת עם או ללא מרכזיה כלל ופתיחה על ידי טלפון ביתי...

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה