nav-left cat-right
cat-right

הכל על לווינים

מה זה טלוויזיה בלווין:

sat

קליטה ישירה של ערוצים המשודרים מבסיס קרקעי אל לווין המשייט סביב כדור הארץ. השידור מועבר מבסיס התחנה אל רחבי העולם. באמצעות צלחת לווין נקלטות האותות ומפענחת שידור על ידי מקלט דיגיטלי אל מכשיר הטלוויזיה. יתרונה של טלוויזיה בלווין: קליטה של עשרות ומאות ערוצים ממקורות שונים ורחוקים, באיכות שידור דיגיטלית. [השידור האנלוגי הולך ומצטמצם בשנים האחרונות ועובר לשידור ספרתי איכותי]. ומאפשרת לנו להנות ממגווין רחב של ערוצי תוכן ותחומים רבים בהשקעה כספית נמוכה מאוד.

 

אלו ערוצים ניתן לקלוט מלווינים :

קיימים כיום הרבה לוויינים ובכל לווין מספר רב של ערוצים.

קיימים כיום ברשת מספר אתרים הכוללים מאגרי נתונים עם כל ערוצי הטלוויזיה והרדיו באמצעות הלווינים הפעילים כיום.

אתרים ממליצים: kingofsat, FlySat ,SatcoDX , LyngSat

כמו כן ניתן לבדוק ערוצים לפי שפות: לחץ כאן

 

איך קולטים ערוצים מלווין:

באמצעות צלחת קליטה אשר קולטת את האותות המשודרים מתחנת השידור אל הלווין ונקלטת באמצעות התקן הנקרא LNB הקולט את האות.

האות הנקלט מוגבר ומומר לתחום תדר נמוך יותר. המידע שנקלט מועבר ע"י כבל קואקסיאלי אל הממיר הלוויני המתרגם את המידע לאות טלוויזיה.

האם יש קרינה מצלחות לווין:

לא קיימת קרינה מצלחת לווין, הצלחת אינה משדרת! צלחת קולטת בלבד ועוד ברמת הספק מאוד נמוכה.

באתר של המוסד לבטיחות ולגיהות תוכלו לקרוא על קרינה אלקטרומגנטית כאן!

 

האם ניתן לקלוט שידורים בעברית ללא תשלום?

כן, בהחלט ניתן לקלוט 5 ערוצים ישראליים ללא עלות : 10,11,22,33 וכנסת.

 

האם מותר להתקין צלחת על גג משותף:

כן בוודאי. זכותכם המלאה להתקין צלחת לקליטת שדורי לווינים על גג הבית המשותף ללא אישור השכנים.

זאת רק בתנאי וקיימת האפשרות להתקין צלחות נוספות על אותו גג לשכנים נוספים. וכמובן בהנחה שהדבר לא יגרום נזק.

 

 

בכל שאלה ובכל נושא… אנחנו כאן לרשותכם !!

 

 

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה