nav-left cat-right
cat-right

התקנה ממיר עידן פלוס במחיר קטן

ערוצי עידן פלוס ניתן לקלוט באמצעות אנטנה מתאימה וממיר עידן פלוס, כיום קיימים שני סוגי ממירי עידן פלוס בשוק.

ממיר עידן פלוס רגיל – ממיר הישן שהחל את דרכו  בתחילת שנות 2011

וממיר עידן פלוס בתקן T2 לאחר קביעת הטכנולוגיה בשנה שעברה בשנת 2013

בשני הממירים ניתן לקלוט  את הערוצים המשודרים כיום באופן חופשי.

אולם את הערוצים העתידיים יהיה ניתן לקלוט אך ורק  בטכנולוגיה T2 באיכות HD

מבצע ללקוחות מור תקשורת ממיר עידן פלוס בתקן T2 בעלות של 200 ש"ח בלבד!

אפשרות להתקנה ברוב חלקו של הארץ בתוספת של 100 ש"ח (מהקריות ועד לאשדוד)

התקנת הממיר אינה כוללת התקנה אנטנה חיצונית במידה ויש צורך בכך

למה להתסבך עם ממיר שאינו מתאים ? אם חוסר קליטה ?

פנה אלינו ואנחנו נבצע עברוך את העבודה במקצועיות ובאמינות!

הצלחתם תהיה מרבית כדי שתוכלו להתחיל בדרך חדשה וללא עלות חודשית לחברות הכבלים!

 

הצגת ערוצי עידן פלוס ברשת לחץ על האיקון (להמחשה בלבד)

ch 10ch11ch 22

 

 

 

 

 

ch23ch 99ch 33

 

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה