nav-left cat-right
cat-right

ערוצים בשפה האנגלית בלווין

רובנו  אוהבים לצפות בערוצים בהן התוכן המשודר ידבר אלינו. אחד הלווינים המומלצים, אשר משדר מבחר ערוצים חופשיים בשפה האנגלית הוא הלווין המצרי. בלווין זה משודרים בין 16- 18 ערוצים איכותיים בשפה האנגלית המתאימה לכלל האוכלוסיה.  ערוצים אלו דומים מאוד לתכנים אשר קיימים בערוצים:  22 ו 10 וכוללים ערוצי חדשות וערוצי ילדים (סרטים מצוירים) ערוצי מתח, סדרות ועוד.

ריכזנו עבורכם חלק ניכר מהערוצים החופשים המשודרים בלווין זה.

 

רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה