אנטנה לבניין משותף | אנטנה ל...

בשנתיים האחרונות הולך וגוברת הדרישה להשמשת אנטנות משותפות בבנייני מגורים רבים בארץ. לרוב בבניינים רבים קיימת אנטנה אשר הותקנה על ידי הקבלן לפני שנים רבות לקליטה ערוצים אנלוגיים. במהלך השנים השימוש באנטנות אלו ירד, היות והיצע של חברות...