מערכת אינטרקום FERMAX...

מערכת אינטרקום אמינה וטובה הפועלת בשיטה דיגיטלית על גבי 3 גידים וקואקס עד 199 דירות ועמדת שומר במקרה הצורה. ומערכת אנלוגית הפועלת על 5 גידים וקואקס. המערכת יכולה לשמש כמערכת אינטרקום רגילה ואו מערכת אינטרקום עם מצלמה, מהערכות הישנות לרוב...