התקנה אנטנות לבניין חדש | אנ...

התקנה אנטנות משותפת לבניין, אנו פועלים רבות לאחרונה להתקנה או לשדרוג מערכות אנטנות קיימות בבניינים רבים בארץ. הן לצורך קבלת טופס 4 והן על ידי ועד הבית לאחר מסירת הבניין לחזקתם. התקנה אנטנה לצורך קליטה ערוצים ישראלים באמצעות צלחת לוויין...