nav-left cat-right
cat-right

כיצד עובדת צלחת לווין

כיצד עובדת צלחת לווין

צלחת לווין הינה סוג של אנטנה המשמשת כרפלקטור (reflector) המיועדת לתעבורת גלים אלקטרומגנטים.

קיימות שתי סוגי צלחות לווין, צלחת אליפטית או עגולה. כל קרן שתגיע לצלחת תוחזר למרכזה.

במרכז הצלחת נמצא רכיב אלקטרוני הנקרא LNB, שזה למעשה ראשי תבות של Low Noise Block Downconvertor,

שתפקידו להגביר את האותות החלשים הנקלטים מהצלחת ולהפיכתו מאנרגיה אלקטרומגנטית לאנרגיה חשמלית הניתנת להעברה באמצעות כבלי קואקס.

ישנם מספר סוגי LNB הנבדלים בינהם בתחום העבודה ובמספר היציאות מהרכיב האלקטרוני.

קיימים בשוק ארבעה דגמים נפוצים בעלי  יציאה אחת, שתי יציאות, ארבע יציאות או שמונה.

ישנו דגם נוסף שאינו לשימוש ביתי ומיועד בעיקר למוקדי שידורים.

בשנים האחרונות לוויני התקשורת החדשים, שהועלו לשמים, מספקים רמת אנרגיה גבוהה משמעותית מבעבר.

דבר זה  מאפשר שימוש של אסיפת אנרגיה ממספר לווינים על צלחת אחת.

פתרון מסוג זה מוזיל את עלות התקנת המערכת, היות ואין צורך להתקין צלחת לכל לווין בנפרד.

כמו כן מבחינת אסטטית אין צורך בחוות צלחות לכל התקנה.

אסיפת אנרגיה אלקטורמגנטית על ידי צלחת לווין

אסיפת אנרגיה אלקטורמגנטית על ידי צלחת לווין

אסיפת אנרגיה אלקטורמגנטית מצלחת לווין

אסיפת אנרגיה אלקטורמגנטית מצלחת לווין
רשתות תקשורת בכבלים | הפצת אופטית | העלאת שידורים ללווין | ערוצים לפי תחומים בלווין | ערוצי HD | חבילות בלווין | ממיר דיגיטלי קרקעי | צלחות לווין |אינטרקום | מערכות הבטחה | מרכזיה טלפוניה | מגברי הספק | כיצד עובדת צלחת לווין | קשת הלווינים | סרטי הדרכה בלווין | כתבות בתחום הלווין | מערכת להתקנה עצמית | ציוד מדידה | עזרים ותוכנות | גלריה